Servis

Pre zaistenie kvalitných služieb ako aj servisu je vytvorené zázemie na vysokej technickej úrovni ako po stránke personálnej tak i materiálnej. Naša spoločnosť vykonáva servisnú činnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni, pričom hlavnou snahou firmy je spokojný zákazník. Na nami vykonané inštalácie poskytujeme záruku 24 mesiacov. Po dohode so zákazníkom vieme túto lehotu predĺžiť na 36 mesiacov. Záruka sa týka nainštalovaných elektronických prvkov a zariadení, projektovej dokumentácie a káblových rozvodov.

Ďalej firma vykonáva východiskovú OPaOS, pravidelné OPaOS ako aj funkčné skúšky na všetky elektrické zariadenia do 1000V (EZS, EPS, PTV, SKV, SHZ).